Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно необходимостта налагане на мораториум върху изграждането на складове за съхрание и утилизация на боеприпаси и взривни вещества до актуализация на нормативната уредба, с цел да се регламентира безопасното разстояние, на което трябва да отстоят складовете за съхранение и утилизация на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси от урбанизирани територии и стратегически обекти и дейности от значение за националната сигурност
Дата 15/05/2015
Входящ номер 554-05-52
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/05/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 26/05/2015
Текст на питането
Текст на отговор