Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката по отношение на държавното участие в предприятията от системата на Министерството на икономиката
Дата 27/05/2015
Входящ номер 554-05-58
Адресат Божидар Лукарски, министър на икономиката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 05/06/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 11/06/2015
Текст на питането
Текст на отговор