Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно демографската перспектива пред страната - проведени разисквания по питането на 31.07.2015 г.
Дата 01/07/2015
Входящ номер 554-05-69
Адресат Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 10/07/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 24/07/2015
Текст на питането
Текст на отговор