Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно демографската политика и мерките за справяне с младежката безработица
Дата 03/07/2015
Входящ номер 554-05-72
Адресат Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор