Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика по въвеждане на електронно правосъдие
Дата 23/07/2015
Входящ номер 554-05-82
Адресат Христо Иванов, Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 31/07/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 06/11/2015
Текст на питането
Текст на отговор