Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика на насърчаване на малките и средните предприятия
Дата 31/07/2015
Входящ номер 554-05-84
Адресат Божидар Лукарски, министър на икономиката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/09/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 15/01/2016
Текст на питането
Текст на отговор