Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика за младежка заетост
Дата 28/10/2015
Входящ номер 554-05-104
Адресат Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор