Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно обща политика на правителството на Република България за подобряване състоянието на националната сигурност през първото полугодие
Дата 15/08/2016
Входящ номер 654-05-85
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор