Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно процедура по предоставяне на разрешение за проучване на страителни материали в площ "Мерада", разположена на територията на село Дебник и село Габерово, община Поморие, област Бургас
Дата 31/08/2016
Входящ номер 654-05-86
Адресат Теменужка Петкова, министър на енергетиката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор