Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно разпределението на финансовите средства за болнична медицинска помощ между отделните области в страната
Дата 10/05/2017
Входящ номер 754-05-8
Адресат Николай Петров, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 19/05/2017
Дата на отговор Отговорено в зала на 19/05/2017
Текст на питането
Текст на отговор