Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на околната среда и водите относно термичното третиране на отпадъци в страната
Дата 02/09/2019
Входящ номер 954-05-34
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/09/2019
Дата на отговор Отговорено в зала на 13/09/2019
Текст на питането
Текст на отговор