Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиките на Министерството на вътрешните работи за гарантиране на конституционните права на гражданите
Дата 11/09/2019
Входящ номер 954-05-35
Адресат Младен Маринов , Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 20/09/2019
Дата на отговор Отговорено в зала на 20/09/2019
Текст на питането
Текст на отговор