Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика на Министерството на околната среда и водите по управление на водните ресурси на територията на Република България
Дата 03/09/2020
Входящ номер 054-05-36
Адресат Емил Димитров, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/09/2020
Отговорът е отложен за
Дата на отговор Отговорено в зала на 18/09/2020
Текст на питането
Текст на отговор