Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно намерения за развитието на Държавно предприятие "Национална компания индустриални зони" ЕАД, чийто принципал е министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Дата 03/12/2009
Входящ номер 954-05-45
Адресат Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 17/12/2009
Дата на отговор Писмен отговор на 15/12/2009
Текст на питането
Текст на отговор