Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно спортни обекти на територията на област Шумен
Дата 11/12/2009
Входящ номер 954-05-49
Адресат Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 15/01/2010
Дата на отговор Писмен отговор на 14/01/2010
Текст на питането
Текст на отговор