Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно обявената от министър-председателя на Република България правителствена политика за решаване на проблема със задълженията на държавата към частни търговски дружества в условията на финансова криза
Дата 05/02/2010
Входящ номер 054-05-20
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 19/02/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 19/02/2010
Текст на питането
Текст на отговор