Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно развитието на железопътния транспорт в България
Дата 16/02/2010
Входящ номер 054-05-27
Адресат Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор