Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно реализация на схемата "Училищен плод", финансирана от Европейския съюз
Дата 01/09/2010
Входящ номер 054-05-119
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 10/09/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 24/09/2010
Текст на питането
Текст на отговор