Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно финансово необезпечени обществени поръчки и договори
Дата 15/09/2010
Входящ номер 054-05-126
Адресат Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор