Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на МВР за допълнително финансиране на договори на МВР
Дата 16/09/2010
Входящ номер 054-05-129
Адресат Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор