Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно реализация на социалната услуга "Лични асистенти на хора с увреждания"
Дата 30/09/2010
Входящ номер 054-05-138
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 08/10/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 08/10/2010
Текст на питането
Текст на отговор