Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за регулиране на отношенията между топлофикационните и електроразпределителните дружества
Дата 15/10/2010
Входящ номер 054-05-145
Адресат Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/10/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 29/10/2010
Текст на питането
Текст на отговор