Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на земеделието и храните в сектор тютюнопроизводство за 2010 и 2011 г
Дата 19/10/2010
Входящ номер 054-05-146
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/10/2010
Дата на отговор Отговорено в зала на 29/10/2010
Текст на питането
Текст на отговор