Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, ПРИДРУЖАВАЩ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА - ПЕТО НАЦИОНАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ СЪГЛАСНО РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА (UNFCCC) - (разработването на това съобщение се изисква по член 12 от Рамковата конвенция на Обединените нации по изменението на климата) - [COM(2009) 667 final]
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - FIFTH NATIONAL COMMUNICATION FROM THE EUROPEAN COMMUNITY UNDER THE UN FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC)(required under Article 12 of the United Nations Framework Convention on Climate Change) - [COM(2009) 667 final]
Дата на документа: 03/12/2009
№ на документ: COM(2009) 1652
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове