Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Доклад за държавните помощи - Доклад за държавните помощи, предоставени от държавите-членки- актуализация есен 2009 г. -{SEC(2009) 1638}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - State Aid Scoreboard - Report on State aid granted by the EU Member States - Autumn 2009 Update - {SEC(2009) 1638}
Дата на документа: 07/12/2009
№ на документ: COM(2009) 661
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Конкуренция
Kомисии
Връзки
Текстове