Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Пазарът на твърди горива в Общността за 2007 г. и прогнозата за 2008 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT The Market for Solid Fuels in the Community in 2007 and the Outlook for 2008
Дата на документа: 28/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1500
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове