Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА - Проект на съвместния доклад за заетостта в периода 2009—2010 г.
Заглавие на английски: DRAFT REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL - Draft Joint Employment Report (JER) 2009/2010
Дата на документа: 15/12/2009
№ на документ: COM(2009) 674
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове