Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ВТОРИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО (2008 Г.) - SEC(2009)1714
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - SECOND ANNUAL REPORT ON IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN FISHERIES FUND (2008) - SEC(2009)1714
Дата на документа: 21/12/2009
№ на документ: COM(2009) 696
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове