Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - АНЕКС към ВТОРИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО (2008 Г.) - {COM(2009) 696 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the SECOND ANNUAL REPORT ON IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN FISHERIES FUND (2008) - {COM(2009) 696 final}
Дата на документа: 21/12/2009
№ на документ: SEC(2009) 1714
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове