Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ КЪМ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА 2008 Г. ЗА ФАР, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ТУРЦИЯ, CARDS И ПРЕХОДНИЯ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ - СТРАНАТА ПО СЕКТОРИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ - {COM(2009) 700 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - BACKGROUND DOCUMENT TO THE 2008 ANNUAL REPORT ON PHARE, TURKEY PRE-ACCESSION INSTRUMENT, CARDS AND TRANSITION FACILITY - COUNTRY SECTIONS & ADDITIONAL INFORMATION - {COM(2009) 700 final}
Дата на документа: 21/12/2009
№ на документ: SEC(2009) 1726
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове