Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: 26-ТИ ГОДИШЕН ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО МОНИТОРИНГА ВЪРХУ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВОТО НА ОБЩНОСТТА (2008 г.) - {SEC(2009) 1683}{SEC(2009) 1684}{SEC(2009) 1685}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - 26th ANNUAL REPORT ON MONITORING THE APPLICATION OF COMMUNITY LAW (2008) - {SEC(2009) 1683}{SEC(2009) 1684}{SEC(2009) 1685}
Дата на документа: 15/12/2009
№ на документ: COM(2009) 675
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове