Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. и с член 32 от Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета относно изпълнението и функционирането на законодателството на Общността за мониторинг и контрол на търговията с прекурсори на наркотични вещества (текст от значение за ЕИП)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Pursuant to Article 16 of Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 and to Article 32 of Council Regulation (EC) No 111/2005 on the implementation and functioning of the Community legislation on monitoring and control of trade in drug precursors
Дата на документа: 07/01/2010
№ на документ: COM(2009) 709
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове