Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ 20-ТИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ (2008г.) - ЧАСТ 1-3 - {COM (2009) 617}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the 20TH ANNUAL REPORT ON IMPLEMENTATION OF THE STRUCTURAL FUNDS (2008) - PARTS 1 - 3 - {COM (2009) 617}
Дата на документа: 30/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1495
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове