Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2008 Г. ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП) - SEC(2009)1719
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - 2008 ANNUAL REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA) - SEC(2009)1719
Дата на документа: 23/12/2009
№ на документ: COM(2009) 699
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове