Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА - Табло за държавните помощи - Доклад за държавните помощи предоставен от държавите - членки - състояние към Есен 2009 г. - Факти и фигури относно държавните помощи в държавите - членки на ЕС - {COM(2009) 661 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION - State Aid Scoreboard - Autumn 2009 Update - Facts and figures on State aid in the EU Member States - {COM(2009) 661 final}
Дата на документа: 07/12/2009
№ на документ: SEC(2009) 1638
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Конкуренция
Kомисии
Връзки
Текстове