Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Проект на РЕШЕНИЕ № […] НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕС-ШВЕЙЦАРИЯ от […] за замяна на Таблици III и IV б) от протокол № 2 към Споразумението между Европейската икономическа общност, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга
Заглавие на английски: Draft DECISION No [ ] OF THE EU-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of replacing Tables III and IV b) of Protocol 2 to the Agreement between the European Economic Community, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other part
Дата на документа: 20/01/2010
№ на документ: SEC(2010) 41
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове