Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно стимулите за организациите, регистрирани по EMAS, през периода 2004—2006 г. - {SEC(2009)59}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on incentives for EMAS registered organisations in the period 2004-2006 - {SEC(2009)59}
Дата на документа: 29/01/2010
№ на документ: COM(2010) 6
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове