Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Оценка на прилагането на мярката за ранно пенсиониране Член 9 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица и член 39 от Условията за работа на другите служители на Европейските общности
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Evaluation of the implementation of the early retirement measure Article 9 of Annex VIII to the Staff Regulations of Officials and Article 39 of the Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities
Дата на документа: 08/02/2010
№ на документ: COM(2010) 28
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Административни въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове