Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Документ относно напредъка на Лисабонската стратегия
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Lisbon Strategy evaluation document
Дата на документа: 02/02/2010
№ на документ: SEC(2010) 114
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове