Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (EО) № 577/98 на Съвета - SEC(2010)115
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Council Regulation (EC) No 577/98 - SEC(2010)115
Дата на документа: 09/02/2010
№ на документ: COM(2010) 46
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Административни въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове