Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за Дело EGF/2009/018 LT/Производство на облекло, подадено от Литва
Заглавие на английски: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for EGF/2009/018 LT/Manufacture of wearing apparel submitted by Lithuania
Дата на документа: 19/02/2010
№ на документ: COM(2010) 56
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове