Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за комплексно управление на крайбрежните зони към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol on Integrated Coastal Zone Management to the Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean
Дата на документа: 19/02/2010
№ на документ: COM(2010) 30
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове