Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ в съответствие с член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно общата позиция, приета от Съвета на първо четене, с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска железопътна мрежа за конкурентоспособни товарни превози
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE EUROPEAN COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning a European rail network for competitive freight
Дата на документа: 24/02/2010
№ на документ: COM(2010) 68
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове