Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ОТНОСНО СРЕДНОСРОЧНАТА ОЦЕНКА НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ПРОГРАМА НА ОБЩНОСТТА ЗА ПЕРИОДА 2008—2012 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE MID-TERM EVALUATION OF THE COMMUNITY STATISTICAL PROGRAMME 2008-2012
Дата на документа: 30/06/2010
№ на документ: COM(2010) 346
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове