Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Годишен доклад от 2010 г. относно политиките на Европейския съюз за развитие и външно подпомагане и тяхното изпълнение през 2009 г. - COM(2010)335
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Annual Report 2010 on the European Union's development and external assistance policies and their implementation in 2009 COM(2010)335
Дата на документа: 28/06/2010
№ на документ: SEC(2010) 773
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове