Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно насоки за политиките за заетост на държавите-членки
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on guidelines for the employment policies of the Member States
Дата на документа: 12/01/2011
№ на документ: COM(2011) 6
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове