Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Междинен преглед на европейските програми за спътникова радионавигация
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Mid-term review of the European satellite radio navigation programmes
Дата на документа: 18/01/2011
№ на документ: COM(2011) 5
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове