Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Енергията от възобновяеми източници: напредък към целта за 2020 година - SEC(2011) 129 final SEC(2011) 130 final SEC(2011) 131 final
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Renewable Energy: Progressing towards the 2020 target - SEC(2011) 129 final SEC(2011) 130 final SEC(2011) 131 final
Дата на документа: 31/01/2011
№ на документ: COM(2011) 31
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове