Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно политики за намаляване на преждевременното напускане на училище - SEC(2011) 98 окончателeн SEC(2011) 97 окончателeн SEC(2011) 96 окончателeн
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION On policies to reduce early school leaving - SEC(2011) 98 окончателeн SEC(2011) 97 окончателeн SEC(2011) 96 окончателeн
Дата на документа: 31/01/2011
№ на документ: COM(2011) 19
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове