Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаваща документа към Предложението за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно политики за намаляване на преждевременното напускане на училище - SEC(2011) 98 final SEC(2011) 96 final COM(2011) 19 final
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on policies to reduce early school leaving - SEC(2011) 98 final SEC(2011) 96 final COM(2011) 19 final
Дата на документа: 31/01/2011
№ на документ: SEC(2011) 97
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове